Finished

Parking Building @Seacon Square Shopping Centers

อาคารจอดรถสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Parking Building @Seacon Square Shopping Centers

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

78,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

400.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

7 พ.ค. 58

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 59

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ