Finished

Robinson @Futurepark Rangsit

ปรับปรุงพื้นที่เดิม (โรบินสัน) ชั้น 2 เป็นพื้นที่ร้านค้าใหม่
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Robinson @Futurepark Rangsit

ชื่อโครงการ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

8,800 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

171.35ลบ.

มูลค่าโครงการ

16 มี.ค. 65

เริ่มโครงการ

31 ธ.ค. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/ปทุมธานี

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ