Finished

S-Metro

Interior Ground Floor & Co-Working Space Exterior Façade Podium พื้นที่ 1,670 ตร.ม.

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

S-Metro

ชื่อโครงการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

1,670 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

36.60 ลบ.

มูลค่าโครงการ

16 ก.ย. 64

เริ่มโครงการ

1 ก.พ. 65

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ