Finished

Singha Headquarter

ปรับปรุงสำนักงานใหญ่ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ชั้น 37,38,39,40
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Singha Headquarter

ชื่อโครงการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

Renovation

ประเภทการก่อสร้าง

2,360 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

79ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ธ.ค. 65

เริ่มโครงการ

31 ม.ค. 67

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ