Finished

Thaiwatsadu ชัยนาท

อาคารสรรพสินค้าและสำนักงาน, พาณิขยกรรม พื้นที่ 18,749 ตร.ม.
ห้องน้ำรวม, ห้องน้ำ, พักขยะ พื้นที่ 300 ตร.ม.
ป้าย (สูง 30 เมตร), ป้ายคร่อมทาง พื้นที่ 440 ตร.ม.
อาคารจอดรถจักรยานยนต์ พื้นที่ 218 ตร.ม.
รั้ว พื้นที่ 487 ตร.ม.
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Thaiwatsadu ชัยนาท

ชื่อโครงการ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

20,194 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

187.73ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ย. 65

เริ่มโครงการ

31 พ.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/ชัยนาท

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ