Finished

The Cloud Condominium Pattaya

อาคารพักอาศัยสูง 20 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Cloud Condominium Pattaya

ชื่อโครงการ

บริษัท ตรง จำกัด (Global Top Group)

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

11,100 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

220.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ต.ค. 57

เริ่มโครงการ

30 ธ.ค. 58

สิ้นสุดโครงการ

ภาคตะวันออก/ชลบุรี

ภูมิภาค

OWNER:GLOBAL TOP GROUP CO., LTD. / GFA:11,000 SQ.M. / PERIOD:Oct 2014 – dec 2015 / TOTAL COST:220 MB

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ