Finished

The Marin Phuket

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Marin Phuket

ชื่อโครงการ

บริษัท ภูเก็ต สมายล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

23,630 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

776.85 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 มี.ค. 62

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 66

สิ้นสุดโครงการ

ภาคใต้/ภูเก็ต

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ