จบสัญญา

The Office of P.Color & Parts

อาคารสำนักงานและ Showroom สูง 4 ชั้น และป้ายโฆษณาสูง 22 เมตร

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Office of P.Color & Parts

ชื่อโครงการ

บริษัท ป.คัลเลอร์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

5,596 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

60.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

15 มิ.ย. 56

เริ่มโครงการ

31 มี.ค. 57

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/นครปฐม

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ