Finished

The Shoppes @The 9th Tower Grand Rama 9

งานตกแต่งภายในและงานระบบประกอบอาคาร ชั้น Basement, ชั้น Ground และชั้น 2 พื้นที่ 12,000 ตร.ม.

 

 

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

The Shoppes @The 9th Tower Grand Rama 9

ชื่อโครงการ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าของโครงการ

CM

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

12,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

200.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 ก.ย. 56

เริ่มโครงการ

16 ก.พ. 56

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ