Finished

True Digital Park @Whizdom 101

งานตกแต่งภายใน True Studio & Ascend ชั้น 5-10, Office ชั้น 9-16 และ Software Park ชั้น 5-7

ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

True Digital Park @Whizdom 101

ชื่อโครงการ

บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด

เจ้าของโครงการ

PM&CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

42,989 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

993.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

9 มี.ค. 61

เริ่มโครงการ

30 ก.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ