On Going

Whizdom 101

อาคารสูง 16 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย
– ชั้น 1 – ชั้น 16 : อาคารสำนักงาน, อาคาร True Studio, Software Park, Co-Working Space, Sport Club, พื้นที่จอดรถ
– ชั้น B2 – ชั้น 3 : อาคารศูนย์การค้า ประกอบด้วย Retail, Restaurant, Hillside Town, 24 Hours Street, พื้นที่จอดรถ
– พื้นที่สีเขียว (Whizdom Park) และลู่วิ่งและเลนจักรยานลอยฟ้า (Whizdom Track) ความยาว 1.3 กิโลเมตร และทางเชื่อมต่อ BTS
ความคืบหน้าโครงการ
0%
0%
ความคืบหน้าโครงการ

Whizdom 101

ชื่อโครงการ

บริษัท วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจ้าของโครงการ

CM&QS

ขอบเขตงาน

New Construction

ประเภทการก่อสร้าง

150,000 (ตร.ม.)

พื้นที่ก่อสร้าง

4,200.00 ลบ.

มูลค่าโครงการ

1 พ.ค. 59

เริ่มโครงการ

30 เม.ย. 62

สิ้นสุดโครงการ

ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

โครงการน่าสนใจ

0%
ความคืบหน้าโครงการ
0%
ความคืบหน้าโครงการ